Waarom geen prikkeldraad?

 “Paarden mogen niet meer achter prikkeldraad worden gezet”. Dit is een van de voorstellen voor nieuwe basisregels voor paardenhouders, die de Sectorraad Paarden op verzoek aan Staatssecretaris Bleker van landbouw heeft gedaan. Prikkeldraad verwondt de dieren en biedt zeker geen veilig en effectief raster voor de paardenPrikkeldraad moet plaatsmaken voor passende omgevingsvriendelijke alternatieven, zodat de paarden een veilige leefomgeving hebben.

Nieuwe beleidsregels Paardenhouderij

In april heeft de Sectorraad Paarden twaalf richtlijnen voor Paardenwelzijn voorgesteld aan de overheid. De richtlijnen gaan onder meer over de leefruimte en regels op het gebied van stalling en weide. Aanleiding voor de “Twaalf richtlijnen voor paardenwelzijn” is het verzoek van Staatssecretaris Bleker aan de SRP om voor 1 mei  met een concreet voorstel te komen voor het verbeteren van het paardenwelzijn in Nederland. Klik hier voor de twaalf richtlijnen.

 1. Adequate voeding afgestemd op het individuele dier.
 2. Boxoppervlakte voor individuele huisvesting is minimaal 2 voor pony’s kleiner dan 1,56m. De boxoppervlakte is minimaal 10m2 voor paarden groter dan 1,56m
 3. Beweging. Paarden in individuele huisvesting krijgen dagelijks minimaal 4 uur beweging buiten de box, tenzij dit niet mogelijk is door ziekte of gebrek.
 4. Lichthoeveelheid in stallen is minimaal 80 lux gedurende 8 uur per dag.
 5. Stallen en weides zijn deugdelijk en veilig. Er zijn geen uitsteeksels of andere zaken waaraan een paard zich zou kunnen verwonden. De sector vindt dat het gebruik van prikkeldraad voor paardenweides verboden moet worden. De Stichting Veilige Paardensport neemt dit op in het keuringsprotocol van het veiligheidscertificaat per 1 januari 2013.
 6. Adequate preventie en behandeling tegen ziektes of aandoeningen zoals vaccineren en ontwormen.
 7. Deelname van paarden, geboren na 2004, met gecoupeerde staarten aan evenementen in Nederland is niet langer toegestaan, tenzij dit het gevolg is van een veterinair noodzakelijke ingreep.
 8. Paardenmarkten mogen alleen gehouden worden als dit gebeurd conform het protocol dat is opgesteld door de KNMvD, GGP, SRP en Dierenbescherming.
 9. Het houden van één paard is onwenselijk, tenzij dagelijks contact met één of meer soortgenoten mogelijk is.
 10. Spenen gaat geleidelijk of spenen gebeurt in een groep van minimaal 2 veulens.
 11. Stereotype gedrag mag niet worden belemmerd, mits de gezondheid van het paard niet in het geding komt.
 12. Bovenmatig zweepgebruik is verboden. Zweepgebruik is toegestaan om het paard te corrigeren maar niet om te straffen.

Inmiddels heeft Bleker positief gereageerd op de voorstellen. Hij vindt verplichting te ver gaan, maar acht goede voorlichting wel noodzakelijk. Bleker heet met Staatsbosbeheer, die de meeste terreinen in Nederland beheert, afspraken gemaakt over prikkeldraad. In het kader van regulier onderhoud wordt het prikkeldraad vervangen door andere omheining, dit proces is inmiddels in gang gezet.

lees verder

sluiten